Turystyka CT LGD - Romanowo
close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
Dostępne pliki gpx:
ślad GPS Gajewo-Drawsko | ślad GPS Stare Osieczno-Łokacz | ślad GPS Ujście -Gajewo | ślad GPS Miała I |
(Pliki *.gpx pobrano: 90386 razy)


POLECAMY profil:






Romanowo

Romanowo Dolne to jedna z najdalej wysuniętych wsi w Gminie Czarnk?w spośr?d 24 sołectw.Wieś ma charakter bardzo długiej ulic?wki ciągnącej się wzdłuż drogi asfaltowej Czarnk?w – Walkowice na przestrzeni 4,5 km, mieszka w niej około 880 mieszkańc?w. Po wschodniej stronie drogi ku rzece Noteć znajduje się prawie 20-metrowa urwista krawędź piaszczystej terasy. Z krawędzi można podziwiać piękne nadrzeczne widoki i jej przeciwległy brzeg oraz rozległe nadnoteckie łąki. W niekt?rych miejscach widoczna jest pozioma warstwa większych głaz?w tzw. bruk morenowy. W Romanowie Dolnym najduje się kilka ogromnych głaz?w narzutowych, a także można zobaczyć domy o konstrukcji szachulcowej. W lutym 1919 roku Romanowo było widownią walk powstańczych oddziałami Grenschutzu. Bliższa historia to osadnictwo niemieckie, kt?re przetrwało na tym terenie do okresu po II wojnie światowej. Najstarszym, bo z końca XIX wieku jest budynek, w kt?rym mieści się przedszkole, ponadto znajduje się tu kości?ł o cechach eklektycznych.

Romanowo Dolne słynie z dw?ch rzeczy. Po pierwsze, ze swojej długości, bo jest bowiem najdłuższą wsią w wojew?dztwie wielkopolskim. I po drugie, z ogromnej liczby bocianich naliczono 13 gniazd, a w nich 49 bocian?w. Na terasie zalewowej spotykamy zadrzewienia. Zadrzewienia te występują jako ugrupowania kępowe lub powierzchniowe, zwykle w obniżeniach terenowych wśr?d p?l i łąk, w układach rzędowych natomiast porastają brzegi Noteci, kanału Romanowo, najczęściej jednak występują wzdłuż dr?g publicznych. Ich ekologiczne znaczenie jest duże: zapobiegają erozji gleby, poprawiają i podwyższają jej urodzajność, mają też znaczenie dla regulacji stosunk?w wodnych. Zasilają i wzbogacają biocenotyczne wsp?łzależności r?żnych grup organizm?w- roślin i zwierząt, gł?wnie bezkręgowc?w, także płaz?w i ptak?w. Dając schronienie, pożywienie i miejsce bytowania są zadrzewienia bardzo pomocne w ekologicznej walce ze szkodnikami roślin uprawnych. Podkreślić r?wnież należy wpływ zadrzewień na lokalny klimat: zmniejszają szkody wywoływane przez wiatry i mr?z. Urozmaicają też w spos?b znaczący monotonię p?l, podnosząc estetykę krajobrazu. Gleby bielicowe porastają bory sosnowe. Są to lasy typu gospodarczego. Monolity sosnowe sprzyjają gradacjom szkodliwych owad?w i grzyb?w. Leśne tereny Romanowa Dolnego są bogate w zwierzynę grubą: jelenie, dziki i sarny. Zadomowiły się tu r?wnież drapieżniki: lisy, kuny i jenoty Tutejsze lasy są wysoko cenione przez turyst?w i myśliwych. Często podkreślane są ich walory przyrodnicze i krajobrazowe. Drzewostany są bardzo zasobne w jagody i grzyby. Głazy narzutowe (eratyki) przywleczone zostały przez lodowiec ze Skandynawii. Głaz narzutowy, znajduje się w Romanowie Dolnym, 100 metr?w od szosy Czarnk?w – Walkowice. Uznany został za pomnik przyrody w 1957 r. Jego wymiary to: obw?d 730 cm, długość 250 cm, szerokość 150 cm. Głaz rozbity jest na dwie części (wietrzenie).

Romanowo rozciąga się wzdłuż lewego brzegu Noteci na przestrzeni prawie 4,5 kilometra. Założenie osady wiejskiej datuje się na rok 1797, gdy Mikołaj Świnarski, właściciel d?br kruszewskich i lubaskich, sprowadził tu osadnik?w z p?łnocnych Niemiec, z okolic Lubeki na p?łnoc od Schwerina. Oni tu utworzyli dwie kolonie, jedna z nich została nazwana „Romanshof”, kt?rą spolszczono po I wojnie światowej – Roman?w, dziś przyjęła się nazwa Romanowo. Miejscowość została podzielona na dwie gminy: G?rną i Dolną, stąd nazwa  miejscowości Romanowo Dolne. W wiosce można jeszcze zobaczyć wiele dom?w mieszkalnych zbudowanych przeważnie w pierwszej połowie XIX wieku: gliniane, gliniane oblicowane kamieniem polnym oraz o zabudowie szachulcowej. Romanowianie uczestniczą w nabożeństwach w niewielkim kości?łku z czerwonej cegły, o cechach eklektycznych usytuowanym przy drodze. Kości?ł pod wezwaniem św. Michała Archanioła powstał po roku 1860, wcześniej mieściła się tu świątynia protestancka, po drugiej wojnie światowej została zaadaptowana na potrzeby kościoła katolickiego, a co roku 29 września odbywa się tu odpust. Nieopodal kościoła znajdowała się pastorat, dziś w nim mieści się gimnazjum, w dali widać budynek szkoły podstawowej. W jednym z najstarszych budynk?w mieści się przedszkole.

Fotogaleria: Romanowo
 

wstecz