Turystyka CT LGD - Kleszczyna
close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
Dostępne pliki gpx:
ślad GPS Gajewo-Drawsko | ślad GPS Stare Osieczno-Łokacz | ślad GPS Ujście -Gajewo | ślad GPS Miała I |
(Pliki *.gpx pobrano: 90397 razy)


POLECAMY profil:


Kleszczyna

 Kleszczyna jako wieś Klacino wspominana jest w kronikach już w 1260 r. Nazwa ta zmieniała się przez wieki, a jako Kleszczyna istnieje od roku ok. 1653. Początkowo była to wieś szlachecka, należąca do rodziny Czeszewskich, Słupskich i Sławianowskich. Leżała na szlaku handlowym z Wielkopolski ku wybrzeżom Bałtyku, toteż istniał tu duży zajazd  z szopami i stajniami na 100 wozów i koni oraz młyn, kuźnia i karczma. W 1821 r. przeprowadzono parcelacje gruntów i od tego czasu jest to wieś typowo chłopska. W środku wsi stoi szachulcowy kościół p.w. Chrystusa Króla (dawniej ewangelicki), zbudowany w latach 1876-1879. Obok znajduje się drewniana dzwonnica                 i murowana kapliczka z XIX w. W okresie międzywojennym działało tu Towarzystwo Młodzieży Polskiej, a w latach 1929-1939 istniała szkoła polska, której kierownikiem był Bronisław Kokowski, ścięty toporem przez hitlerowców w 1939 r. Znajdują się tu chałupy szachulcowe z XIX w. Na wzgórzu za wsią jest cmentarz ewangelicko-augsburski z XIX w. z kilkoma pomnikami. Miejscowość położona jest nad Jeziorem Kleszczyńskim, niedaleko lasów.

 

Zdjęcia: nr 1 – Kościół szachulcowy p.w. Chrystusa Króla z 1879 r.

2 – Dom szachulcowy z XIX w.

            3 – Kapliczka z XIX w. przy drodze do Kaczoch

            4 – Kapliczka z XIX w przy drodze do Buntowa

wieś kleszczyna

Dzieje Kleszczyny powstałej w XV wieku nierozerwalnie związane są z historią ziemi złotowskiej, sama wieś położona jest 9 km od centrum tej ziemi – Złotowa. Pierwsze ślady osadnictwa w tych okolicach pochodzą z epoki neolitu, potwierdzają to odnalezione na terenie dzisiejszej Kleszczyny toporki kamienne. Pierwsze ślady osadnictwa wielkopolskiego pochodzą natomiast z VIII wieku naszej ery. W X wieku późniejsza ziemia złotowska zamieszkiwana była przez plemię Polan, potem znalazła się w rękach Pomorzan, jednak na początku XII wieku przyłączył ją do Polski Bolesław Krzywousty. W trakcie rozbicia dzielnicowego była częścią dzielnicy wielkopolskiej.

We wczesnym średniowieczu zaludnienie ziemi złotowskiej było niewielkie, w większości porastały ją lasy. Najstarszą miejscowością dzisiejszej gminy Złotów jest, powstała w 1225 roku, wieś Kamień. Procesy osadnicze ożywiły się tutaj pod koniec XIV i na początku XV wieku, z tego okresu pochodzą wsie: Bługowo, Skic, Błękwit, Radawnica, Święta, Buntowo. Kleszczyna powstała ok. roku 1480 – z tego właśnie okresu pochodzą pierwsze wzmianki o wsi, przez jej tereny biegł niegdyś szlak handlowy z Wielkopolski na środkowe wybrzeże Bałtyku.

XV wiek to bardzo burzliwy okres w dziejach zarówno ziemi złotowskiej, jak i całej Krajny, narażona była ona bowiem na nieustanne najazdy krzyżackie, dwukrotnie doprowadziły one do zniszczenia Łobżenicy, a w 1455 roku niemal doszczętnie został przez nich spalony Złotów. Kolejne nasilenie akcji kolonizacyjnej i osadniczej nastąpiło w XVI wieku, w tym okresie dużą część ziemi złotowskiej stanowiła własność szlachecka, a jej właściciele rezydowali na zamku w Złotowie. Został on zniszczony w czasie potopu szwedzkiego. O rozwoju tych terenów w wieku XVI świadczyć może fakt, że w Kleszczynie zbudowano w tym okresie folwark, młyn, karczmę i kuźnię.

W 1700 roku w Kleszczynie powstał zajazd, który w szopach i stajniach mógł pomieścić 100 wozów i ich zaprzęgi. W 1772 roku ziemia złotowska znalazła się pod zaborem pruskim. W 1818 roku Kleszczyna znalazła się w granicach nowo utworzonego powiatu złotowskiego. Odzyskanie niepodległości Polsce nie przyniosło niepodległości Kleszczynie, na mocy Traktatu Wersalskiego wraz z całą ziemią złotowską znalazła się ona w granicach niemieckich. W 1929 roku Polskiemu Towarzystwu Szkolnemu udało się uzyskać zezwolenie na zorganizowanie 17 polskich prywatnych szkół na terenie powiatu złotowskiego. W związku z faktem małej liczby nauczycieli, do życia powołano jedynie cztery polskie szkoły: w Kleszczynie, Sławianowie, Świętej i Głomsku. Do obowiązków nauczyciela należało: tworzenie chórów, organizowanie bibliotek, kółka kulturalnego, przysposobienia rolniczego, koła tańców polskich, urządzanie różnych imprez i zabaw. Nauka w szkole odbywała się w dwóch językach: polskim i niemieckim. Szkoła w Kleszczynie została zamknięta w 1939 roku, polscy nauczyciele zostali aresztowani jeszcze przed wybuchem II wojny światowej.

Ziemia złotowska została wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej 31 stycznia 1945 roku. W 1964 roku wbudowano kamień węgielny pod budowę nowej szkoły w Kleszczynie, jej uroczyste otwarcie nastąpiło w 1965 roku i było bardzo ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Kleszczyny i okolicznych wsi.

W Kleszczynie znajduje się dziewiętnastowieczny kościół pw. Chrystusa Króla z XIX wieku (1873-1876), jego wyposażenie jednak jest znacznie starsze, pochodzi z wieku XVII i XVIII.

wstecz