Turystyka CT LGD - Głubczyn
close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
Dostępne pliki gpx:
ślad GPS Gajewo-Drawsko | ślad GPS Stare Osieczno-Łokacz | ślad GPS Ujście -Gajewo | ślad GPS Miała I |
(Pliki *.gpx pobrano: 92709 razy)


POLECAMY profil:


Głubczyn

GŁUBCZYN jest wsią położoną na uboczu, około 7 km na południe od Krajenki. Wieś o ukształtowaniu tzw. Okolnicy, gdzie zabudowania usytuowane są dookoła jeziora. 

 

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1358 roku. Wieś w swej historii przyjmowała różne nazwy: Główczyn (od głów=dziedziców, czyli właścicieli dóbr głubczyńskich), Głubczyno, a w okresie niewoli pruskiej i niemieckiej: Glubschin, Steinau, Strusendorf, po 1945 roku- Głupczyn, a od roku 1975 Głubczyn od położenia wsi w zagłębieniu terenowym.Chlubną kartę historii Głubczyna zapisali jego mieszkańcy w okresie miedzywojennym. Kiedy wieś leżała na pograniczu polsko-niemieckim (1772-1945) Polacy będący w mniejszości skutecznie opierali się germanizacji. Szczególną rolę w utrzymaniu języka polskiego i polskości na tych ziemiach odegrał ks. Jankowski oraz ks. Maksymilian Grochowski, którego imię obecni nosi  tutejsza szkoła podstawowa.

 

Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1350. Inne źródła historyczne podają również rok 1468. Wtedy to dobra głubczyńskie należały do rodziny Danaborskich. Pomiędzy nimi, a Wedelami z Mirosławca, najprawdopodobniej wcześniejszymi właścicielami tych ziem, dochodziło do zatargów na tle majątkowym. Wedelowie napadli w roku 1468 na ludność Głubczyna i ograbili ją doszczętnie. Mieszkańcy Głubczyna oskarżyli Wedelów o napaść i rabunek przed sądem grodzkim w Poznaniu. Nazwa wsi ulegała kilkakrot¬nej zmianie: Główczyn, Głupczyno, a później Glub¬schin i Steinau. Dobra głubczyńskie, obejmujące także kilka okolicznych wsi, należały najpierw do rodziny Danaborskich, później do Grudzińskich, Bleszno-Ble¬szewskich, Grabowskich i Bojanowskich. Józef Bojanowski posiadał dobra głubczyńskie przez zaledwie pięć lat, a następnie sprzedał je Józefowi Hamernikowi. Ostatnim właścicielem dóbr głubczyńskich był Orlowius. Chlubną kartę historii wsi zapisali jej mieszkańcy w latach między¬wojennych, gdy grunty wsi opierały się o niemiecko - polską granicę. Wprawdzie rodzin polskich nie było dużo, ale stanowiły one społeczność skonsolidowaną, która skutecznie przeciwstawiała się germanizacji. Patronem Polaków w Głubczynie, ich ojcem duchowym i przyjacielem, był proboszcz parafii głubczyńskiej ks. Maksymilian Grochowski, który bezpośrednio przed wybuchem wojny kierował V Dzielnicą Związ¬ku Polaków w Niemczech. W 1925 roku objął funkcję prezesa Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na obwód Rejencji Pilskiej i głównie z jego inicjatywy na dawnym Pograniczu wybudowano 29 szkół pol¬skich. Jedna z nich powstała w Głubczynie, na gruntach przekazanych przez Wojciecha Hermanna, a koszt tej inwestycji w całości poniósł ks. Grochowski. Ksiądz został we wrześniu 1939 r. aresztowany, więziony przez hitlerowców w obozie w Pile, zmarł w szpitalu w Tucznie 7 listopada 1939 r.
Zabytki Głubczyna to przede wszystkim kościół pw. Jana Chrzciciela, zbudowany w latach 1869-71. Obiekt posiada barokowe i rokokowe wyposażenie. W głównej części ołtarza zachowały się herby Grabowskich i Bojanowskich. We wsi zachował się również, mocno zniszczony, kościół ewangelicki. I ciekawostka: nieopodal Głubczyna odkopano cmentarzysko z okresu kultury pomorskiej noszące ślady wpływów łużyckich. Z dawnych czasów ocalało także kilka budynków, w których mieściła się niemiecka straż graniczna. Najstarszym głubczyńskim obiektem jest 300 letnia chata kryta słomą, która można podziwiać obecnie w skansenie archeologiczno-etnograficznym w skansenie w Osieku. 
W Głubczynie mieszka obecnie około 500 mieszkańców. Jest atrakcyjną wsią, gdzie znajdują się asfaltowe drogi, chodniki, wodociągi, sieć gazownicza oraz dwa sklepy i bar. Działa tu również 6-klasowa Szkoła Podstawowa im. ks. M. Grochowskiego z salą internetową i nowoczesną salą gimnastyczną. We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich. Największą atrakcją turystyczną Głubczyna są dwa pobliskie jeziora: Głubczyn Mały i Duży. Woda czysta i zasobna w ryby ściąga tu coraz więcej amatorów wędkarstwa i wypoczynku.

Opisy zdjęć:

0151 – Głubczyn.

0152 – Głubczyn.

0158 – Głubczyn. Jezioro w środku wsi.
0192 – Głubczyn. 
0230 – Głubczyn.
0241 – Głubczyn. Figurka Matki Boskiej na skraju dróg w kierunku Skórka - Maryniec
0242 – Głubczyn. Figurka Matki Boskiej na skraju dróg w kierunku Skórka - Maryniec
0333 – Głubczyn. Szkoła Podstawowa im. ks. M. Grochowskiego
0334 – Głubczyn. Szkoła Podstawowa im. ks. M. Grochowskiego
0342 – Głubczyn. Po prawej stronie nowoczesna sala sportowa Szkoły Podstawowej im. ks. M. Grochowskiego
6020340 – Głubczyn. Tablica na budynku kościoła dot. Jana Grabowskiego – właściciela dóbr głubczyńskich
6020341 – Głubczyn. Kościół pw. Jana Chrzciciela
6020345 – Głubczyn. Kościół ewangielicki.

 

Fotogaleria: Głubczyn
 

wstecz